logo
Loading data...
1701172920
მსოფლიო ბანკი ფოთისა და ბათუმის პორტების გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების პროექტებზე წერს

მსოფლიო ბანკი ფოთის პორტის გამტარუნარიანობის ზრდის გეგმებზე წერს. ორგანიზაციის ცნობით, ფოთში კონტეინერების მომსახურების გასაუმჯობესებლად, APMT-მა პორტის გაფართოების პროექტი მოამზადა.შემოთავაზებულ ინტერვენციებს შორისაა ახალი ტალღოვანი და ღრმაწყლოვანი ნავმისადგომების მშენებლობა არსებული პორტის ჩრდილოეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს დამატებები პორტს საშუალებას მისცემს განთავსდეს 10,000 TEU საკონტეინერო გემები (Bosporus-max) და ამით გაზარდოს მისი გამტარუნარიანობა 1 მილიონ TEU-მდე წელიწადში.კონტეინერების გარდა, ღონისძიებები პორტს საშუალებას მისცემს განთავსდეს მშრალი ნაყარი ტვირთები. ის უზრუნველყოფს პორტის იმავე სიღრმეს (15-16 მ-ის ქვემოთ, 10-11 მ-ის ნაცვლად) რაც შავი ზღვის ყველაზე ღრმა პორტებს აქვთ. არხები იქნება უფრო უსაფრთხო და ნაკლებად დაექვემდებარება მდინარის ნატანს.  პროექტისთვის საჭირო იქნება ახალი შემოვლითი გზა და ახალი სარკინიგზო მისასვლელი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დააფინანსებს.რაც შეეხება ბათუმის პორტს, ორგანიზაციის ცნობით, ბათუმს კონტეინერების გამტარუნარიანობის გაზრდის პროექტი არ აქვს, პორტი ქალაქს მკაცრად აქვს ჩაკეტილი. ზრდის ერთადერთი პროექტი ბათუმში მარცვლეულისა და ნაყარი ტვირთის გადაზიდვის აღჭურვილობის მოდერნიზაციას უკავშირდება.ორგანიზაციის ცნობით, ფოთმა 2022 წელს 11,3 მტ, ხოლო ბათუმმა 4,5 მტ გატარა, რაც საქართველოს კონტეინერების ნაკადების 76% და 24%-ია.„საქართველოს ორი პორტი შავ ზღვაზე განკუთვნილია კომერციული ტვირთების ნაკადებისთვის, კერძოდ ფოთი და ბათუმი. ასევე, ქვეყანას აქვს ორი საზღვაო ნავთობტერმინალი - სუფსა და ყულევი. ფოთი AP Moller Terminals-ის (APMT) საკუთრებაა, ხოლო ბათუმი ყაზახურ Kaztransoil-ს, რომელმაც ბათუმის საზღვაო პორტი (BSP) დააარსა. საქართველოს სახელმწიფოს როლი შემოიფარგლება პოლიტიკის შემქმნელისა და მარეგულირებლის როლით, რომელიც  მოიცავს გემების მოძრაობის მართვას, საზღვაო უსაფრთხოებას, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენას, საზღვაო დაბინძურების რეაგირებას და ეროვნული სავაჭრო ფლოტისა და მეზღვაურების კონტროლს“ - წერს მსოფლიო ბანკი ანგარიშში „სავაჭრო და სატრანსპორტო შუა დერეფანი - დარგობრივი პოლიტიკა და ინვესტიციები 2030 წლისთვის ტვირთების გადაზიდვების გასასამმაგებლად და მგზავრობის დროის გასანახევრებლად“

1701082821

რა უნდა გააკეთოს საქართველომ შუა დერეფნის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად - მსოფლიო ბანკის ანგარიში

მსოფლიო ბანკმა პრიორიტეტული ღონისძიებები განსაზღვრა, რომლებსაც მულტიმოდალური სარკინიგზო და საზღვაო დერეფნის სიცოცხლისუნარიან და სანდო სავაჭრო გზად გარდაქმნა შეუძლიათ.ორგანიზაციამ ანგარიში სახელწოდებით „სავაჭრო და სატრანსპორტო შუა დერეფანი - დარგობრივი პოლიტიკა და ინვესტიციები 2030 წლისთვის ტვირთების გადაზიდვების გასასამმაგებლად და მგზავრობის დროის გასანახევრებლად“, რომელიც ფოკუსირებულია ყაზახეთზე, აზერბაიჯანსა და საქართველოზე და განსაზღვრავს იმ პრიორიტეტულ ღონისძიებებს, რომლებსაც მულტიმოდალური სარკინიგზო და საზღვაო დერეფნის სიცოცხლისუნარიან და სანდო სავაჭრო გზად გარდაქმნა შეუძლიათ.ორგანიზაციის ძირითად მიგნებებში წერია, რომ შუა დერეფნის განვითარებას საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სტიმულირება შეუძლია. ახალ ბაზრებთან წვდომასა და ქვეყნის საექსპორტო კალათაში ახალი პროდუქტების დამატებას კი, ექსპორტირებული საქონლის ერთ ტონაზე ღირებულების 107 აშშ დოლარით გაზრდა შეუძლია. საქართველო სარგებელს მიიღებს ექსპორტზე ორიენტირებული სასურსათო სექტორის განვითარებისგან, ისევე როგორც სასარგებლო წიაღისეულის ექსპორტისგან, რომელიც სამშენებლო მასალებსა და ფერადი ლითონების მადანს უკავშირდება.მათივე ცნობით, რამდენიმე დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტი გააძლიერებს ვაჭრობასა და სატრანსპორტო გამტარუნარიანობას. 2022 წელს მთავრობამ განაცხადა საჯარო-კერძო სექტორის ახალი პარტნიორობის ფორმირების შესახებ ანაკლიის ღრმაწყლიანი პორტის განვითარებასთან დაკავშირებით შავ ზღვაზე, რომელსაც შეეძლება დიდი კონტეინერების გადამზიდი გემების მიღება. საქართველო ასევე ზრდის ფოთის არსებული პორტის სიმძლავრეს. თუმცა, ეს ინვესტიციები უნდა შეფასდეს არსებული ინფრასტრუქტურის ოპერაციული ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით.მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინვესტიციების მეშვეობით ასევე გაიზარდა ბაქო-თბილისის რკინიგზის სიმძლავრე და განხორციელდა მისი მოდერნიზაცია.შუა დერეფნის პოტენციალის რეალიზება საჭიროებს ინვესტიციების მაღალ დონეს ლოგისტიკასა და ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში. მსოფლიო ბანკის ანგარიში განსაზღვრავს ღონისძიებებს, რომლებიც საქართველოს შეუძლია განახორციელოს შუა დერეფნის ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ეფექტიანობის ასამაღლებლად, მათ შორის:○ ტრანსპორტის ფასების გამჭვირვალობისა და პროგნოზირებადობის უზრუნველყოფა, დაინტერესებულ მხარეებს შორის ნდობის გაძლიერება;○ ტვირთების გადაადგილების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა რეალური დროის საინფორმაციო სისტემების საშუალებით.○ ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეუფერხებელი გადასვლის ხელშეწყობა, პროცესების გამარტივება როგორც რკინიგზის, ისე კასპიის ზღვის მარშრუტისთვის.○ ტვირთის კონსოლიდაციის წახალისება და სარკინიგზო ტრანსპორტზე გადასვლა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო ბალანსის გასაუმჯობესებლად, ლოგისტიკური ჰაბების შექმნის სტიმულირებით.○ პორტი - რკინიგზა/საგზაო ოპერაციების გაზრდა და ნავიგაციის არხების ოპტიმიზაცია საერთო ეფექტიანობის ასამაღლებლად.○ კონკურენტუნარიანობის გასაუმჯობესებლად კონტეინერის საპორტო ტარიფების შემცირება, რომელიც ამჟამად ყველაზე მაღალია შავ ზღვაზე.○ მოძრავი შემადგენლობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა განსაკუთრებით საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის კვეთის პუნქტში და საგზაო და საპორტო საერთაშორისო გადაზიდვების გაუმჯობესება სატრანსპორტო ქსელის განვითარების მიზნით.ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ საქართველო ისტორიულად სამხრეთ კავკასიის ევროპასთან დამაკავშირებელი რგოლი იყო. ქვეყანა დღესაც ამ ფუნქციას ასრულებს ტრანსპორტის, მილსადენის ინფრასტრუქტურისა და საკომუნიკაციო კავშირების გათვალისწინებით. სრულად რეალიზებული სათანადო ფუნქციის მქონე შუა დერეფანი გაზრდის საქართველოს, როგორც რეგიონული ჰაბის სტრატეგიულ პოზიციას ვაჭრობისა და ტრანზიტისთვის. ის ასევე უზრუნველყოფს გაუმჯობესებულ კავშირებს აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვან ცენტრებთან, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს საქონლისა და სერვისებისთვის სავაჭრო ნაკადების განვითარებას და  ახალ ბაზრებთან წვდომას.

1701081947

პრემიერი: ბოლო 11-12 წელიწადში ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა

კონსერვატიული დაგეგმვის პირობებში ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი 86 მილიარდი ლარი გამოგვივიდა, 2012 წელს მთელი ქვეყნის ეკონომიკა იყო დაახლოებით 27 მლრდ ლარი, ბოლო 11-12 წელიწადში ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა,- ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა.მთავრობის მეთაურის თქმით, 2027 წელს ქვეყნის ეკონომიკა იქნება მინიმუმ 108 მილიარდი ლარი და ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით თითქმის 11 000 დოლარს მიაღწევს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესია ბოლო პერიოდში„კონსერვატიული დაგეგმვის პირობებში, ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი 86 მლრდ ლარი გამოგვივიდა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ 2012 წელს მთელი ქვეყნის ეკონომიკა დაახლოებით, 27 მლრდ ლარი იყო. ანუ ბოლო 11-12 წელიწადში ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკა 3-ჯერ გაიზარდა - 86 მილიარდი ლარია და დოლარში 8 500 დოლარს გადააჭარბებს უკვე, ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით პერ კაპიტა იქნება 8500 დოლარი. აქაც დოლარში გვაქვს გაორმაგება ბოლო 11 წელიწადში. ჩვენი პროგნოზით, უკვე 2027 წელს ქვეყნის ეკონომიკა იქნება 108 მილიარდი ლარი, ესეც მინიმუმ, ასეთი პროგნოზი გვაქვს ჩვენ და ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით თითქმის, 11 000 დოლარს მიაღწევს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესია ბოლო პერიოდში. ამ პარამეტრებიდან გამომდინარე, 2024 წლის საერთო, ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება 28 მილიარდ 760 მილიონი ლარი, ანუ ჩვენ კიდევ გავზარდეთ, ჩვენ ამის თაობაზე მოგახსენებთ დეტალურად. იცით რომ, აღარ გავიმეორებ, ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელშესახები ინიციატივები დავაანონსეთ და ამ პროექტებს განვახორციელებთ 2024 წელს, მათ შორის პენსიების ზრდა, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების ზრდა. 600 მილიონამდე დამატებით გავუზარდეთ განათლებას, რომელიც მოხმარდება მასწავლებლების ხელფასების ზრდას და სკოლების, ბაღების მშენებლობას. ბაღები ცალკე უნდა აღვნიშნოთ, სკოლების მშენებლობას და რეაბილიტაციას. ყველა მიმართულებით, კიდევ გავიმეორებ, მნიშვნელოვანი, ხელშესახები სიახლეები და ცვლილებები გვექნება 2024 წელს“,- განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

1701081720

"დასაქმებულთა რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია, ეს ჩვენი მთავრობის სწორმა პოლიტიკამ მოიტანა"

1.366 მლნ დასაქმებულია დღეს ქვეყანაში. ეს ოფიციალურად არის საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. ასევე რეკორდულია დასაქმების დონეც. ეს მოიტანა ბოლო წლებში ჩვენი მთავრობის მიერ გადადგმულმა სწორმა პოლიტიკამ, იმ ნაბიჯებმა, რომელიც ჩვენ გადავდგით, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მთავრობის სხდომაზე განაცხადა.პრემიერის თქმით, დღეს რომ ყოფილიყო წინა ხელისუფლება არც მშვიდობა იქნებოდა და არც ეკონომიკური ზრდა.„რაც შეეხება ზოგადად, მიმდინარე ეკონომიკურ ვითარებას, იცით, რომ ჩვენ წელს 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. ახლაც ძალიან კარგი ტენდენციებია და მნიშვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ ეს პოზიტიური დინამიკა. მინდა გამოვეხმაურო საქსტატის მიერ წინა კვირას გავრცელებულ ინფორმაციას, ეს ეხება ეკონომიკურ აქტივობას და დასაქმების საკითხებს. წელს, ყველა კვარტალში გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა. მესამე კვარტალშიც გაიზარდა, მეორეშიც, პირველშიც. მნიშვნელოვანი ზრდა გვქონდა და რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია დასაქმებულთა რაოდენობამ ქვეყანაში. 1.366 მლნ დასაქმებულია დღეს ქვეყანაში. ეს ოფიციალურად არის საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. ასევე რეკორდულია დასაქმების დონეც. ეს მოიტანა ბოლო წლებში ჩვენი მთავრობის მიერ გადადგმულმა სწორმა პოლიტიკამ, იმ ნაბიჯებმა, რომელიც ჩვენ გადავდგით, იმ მშვიდობის პოლიტიკამ, რომელიც ჩვენ გვაქვს, თორემ დღეს რომ ყოფილიყო წინა ხელისუფლება და წინა მთავრობა, დღეს არც მშვიდობა იქნებოდა, არც ეკონომიკური ზრდა, არაფერი არ იქნებოდა. ქვეყანას ისინი მეორედ და საბოლოოდ დააქცევდნენ და გაანადგურებდნენ, როგორც მათ ერთხელ უკვე დაანგრიეს ეს ქვეყანა, ამიტომ, ჩვენ ვინარჩუნებთ მშვიდობიან პოლიტიკას, მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და განვითარების მაღალ ტემპს “, - განაცხადა პრემიერმა.

1701075600

საქართველოში ₾9 600-ზე მეტი ხელფასის მქონე ადამიანების რაოდენობა გაიზარდა - PMCG

2023 წლის ოქტომბერში, ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფასს, 2022 წლის შესაბამისპერიოდთან შედარებით, 5.1%-ით, ხოლო 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2.2%-ით არის გაზრდილი, -ამის შესახებ PMC Research-ის მიერ მომზადებულ „დასაქმების თერექერშია“ აღნიშნული. დოკუმენტის მიხედვით, 2023 წლის ოქტომბერში, იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს, 17.9%-ს შეადგენდა, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 4.6 პროცენტული პუნქტით, ხოლო 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 10.6 პროცენტული პუნქტით შემცირებული მაჩვენებელია.როგორც PMCG-ის კვლევაშია აღნიშნული, 2023 წლის ოქტომბერში, იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ 2,400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფასს, 23.3%-ს შეადგენდა, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 5.0 პროცენტული პუნქტით, ხოლო 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 8.7 პროცენტული პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.2023 წლის ოქტომბერში, იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ 9,600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფასს, 1.9%-ს შეადგენდა, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 0.3 პროცენტული პუნქტით, ხოლო 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 0.7 პროცენტული პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.

1700827032

"რეგიონში ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან და ევროკავშირთან"

ჩვენ ასევე აქტიურად ვაგრძელებთ ევროკავშირში ინტეგრაციას. ბოლო 10 წელიწადში ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების შეთანხმებას, თავისუფალ ვაჭრობას ევროპასთან, ამოქმედდა თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი, უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან, შარშან მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა და დეკემბერში ველოდებით კანდიდატის სტატუსს, -  ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბაქოში, SPECA-ს („გაეროს სპეციალური პროგრამა ცენტრალური აზიის ეკონომიკისთვის“) ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ მთავრობის მეთაურთა სამიტზე, სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველო, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით მზარდი პოტენციალის მქონე ქვეყანა, საიმედო და სტაბილური პარტნიორია. „დღემდე, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს ევროკავშირთან; ჩინეთთან, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა დსთ-ის ქვეყნებთან, დიდ ბრიტანეთთან; არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებსა და თურქეთთან. მთლიანობაში თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები საქართველოში ინვესტორებს აძლევს წვდომას 2,3-მილიარდიან მომხმარებელთა ბაზარზე.აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარე წლის ივლისში მე მქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი ჩინეთში და ჩვენ ჩვენი ურთიერთობები გადავიყვანეთ ახალ დონეზე, სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გავაფორმეთ, რაც აძლევს ახალ შესაძლებლობებს არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყნებს, არამედ მთლიან რეგიონს. მინდა ასევე აღვნიშნო, რეგიონში ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან და ევროკავშირთან. ძვირფასო კოლეგებო, მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის  დაინტერესებული, კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი  პარტნიორობა, ჩვენი თანამშრომლობა აზერბაიჯანთან, ცენტრალური აზიის რეგიონთან, რაც მოიტანს მეტ კეთილდღეობას და სტაბილურობას ჩვენი ქვეყნებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა გადავუხადო მადლობა პრეზიდენტ ალიევს დღევანდელი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მასპინძლობისთვის და გისურვოთ წარმატებები მომავალ საქმიანობაში. დიდი მადლობა!“, -  განაცხადა მთავრობის მეთაურმა.

1700826314

ირაკლი ღარიბაშვილი: ჩვენი მთავრობის მთავარი მიზანია ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

საქართველო, მოგეხსენებათ ძვირფასო კოლეგებო, რომ მრავალი წლის განმავლობაში არის საიმედო პარტნიორი ენერგორესურსების ტრანზიტის კუთხითაც, -  ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბაქოში, SPECA-ს („გაეროს სპეციალური პროგრამა ცენტრალური აზიის ეკონომიკისთვის“) ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ მთავრობის მეთაურთა სამიტზე, სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.მთავრობის მეთაურის თქმით, ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიწოდების ჯაჭვში და უზრუნველყოფს ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის უწყვეტ და უსაფრთხო ტრანზიტს სამხრეთ კავკასიის გავლით.„ამასთან, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მნიშვნელოვნად დაინტერესებულნი ვართ ცენტრალური აზიის რეგიონთან კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობების გაღრმავებით და არსებული პოტენციალის სრულად გამოყენებით. მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლების დინამიკა არის ძალიან პოზიტიური. ჯერ ვიტყოდი, აზერბაიჯანთან სავაჭრო ბრუნვა გასულ წელს გაიზარდა 16%-ით, წელს 10 თვეში ასევე 16%-ით არის გაზრდილი სავაჭრო ბრუნვა და შეადგინა 1 მილიარდ 230 მილიონი აშშ დოლარი. ასევე, ცენტრალური აზიის ხუთივე ქვეყანასთან, სავაჭრო ბრუნვა შარშან გაიზარდა 50%-ით, ხოლო წელს ათი თვის მონაცემებით ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ეს მაჩვენებელი 150%-ით არის გაზრდილი და შეადგინა 1 მილიარდ 400 მილიონი აშშ დოლარი.ძვირფასო კოლეგებო, ჩვენი მთავრობის მთავარი მიზანია მშვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონი და მსოფლიო არასტაბილურობით გამოირჩევა უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების გამო, ჩვენმა მთავრობამ ხსენებული მიზნების მიღწევა ჩვენი პრაგმატული, გააზრებული საგარეო და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად შეძლო.ბოლო წლებში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა  გაიზარდა 10%-ით, 2021 და 2022 წლებში 10%-ზე მეტი გვქონდა ეკონომიკური ზრდა. ეს ტრენდი შენარჩუნებულია წელსაც, 7%-იანი ზრდა გვაქვს მიმდინარე პერიოდში. ინფლაცია არის ძალიან დაბალი- 1 პროცენტზე ნაკლები. მოსალოდნელია, რომ წლის ბოლოს ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის  მაჩვენებელი იქნება 8,000 აშშ დოლარზე მეტი, რაც არის ბოლო სამ წელიწადში გაორმაგება ამ პარამეტრის. მინდა ვთქვა, რომ 2024 წელს 1 სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით მშპ იქნება 8500 აშშ დოლარზე მეტი. გარდა ამისა, მინდა გაგიზიაროთ მონაცემები, რომ ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვები მიმდინარე წლის ივლისში ისტორიულ მაქსიმუმს გაუტოლდა, ხოლო უმუშევრობის და სიღარიბის მაჩვენებლები ისტორიულად დაბალ ნიშნულზე დავიდა“, -  განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

1700649180

უკანონოდ აშენებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ლეგალიზება-დაკანონება დედაქალაქს არ შეეხება - კალაძე

პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე უკანონოდ აშენებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ლეგალიზება-დაკანონების შესახებ დედაქალაქს არ შეეხება,  - ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა.მისი თქმით, დედაქალაქში მსგავსი მასშტაბური ამნისტია უკვე განხორციელდა.„საქართველოს პარლამენტმა 2021 წელს მიიღო კანონი, რომლის საფუძველზე, შესაძლებელი გახდა ისეთი შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღება, რომლებიც უკანონოდ იყო აშენებული. კერძოდ, დედაქალაქის შემთხვევაში, დარღვეული იყო სხვადასხვა პარამეტრები, K1, K2, K3, ავტოსადგომების რაოდენობა, სიმაღლის რეგულირების ხაზები და ა.შ. ამ უფლების გამოყენება თბილისელებს შეეძლოთ ორი წლის განმავლობაში. მიმდინარე წლის 27 ივლისს დასრულდა განაცხადების მიღების ვადა. ამ ხნის განმავლობაში, მერიაში ასობით განაცხადი შემოვიდა. საბოლოოდ, 500-ზე მეტი ობიექტი უკვე მიღებულია ექსპლუატაციაში და წარმოადგენს უსაფრთხო და უფლებრივად უნაკლო ობიექტს, ხოლო მიმდინარე პერიოდისთვის ჯერ კიდევ განიხილება 600-ზე მეტი განაცხადი, რაც გულისხმობს, რომ ეს ობიექტებიც შესაძლებელია კანონიერი გახდეს და ექსპლუატაციაში მივიღოთ“, - განაცხადა კახა კალაძემ.მისი განმარტებით, აღნიშნული ინიციატივა მოქალაქეების საკუთრების უფლების სრულფასოვნების ხელშეწყობისა და მათი ქონების კანონიერად აღიარების გარდა, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში არსებული შენობა-ნაგებობების აღრიცხვიანობასაც.„მსგავსი სოციალური მნიშვნელობის ინიციატივები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის უდიდესი მხარდაჭერაა. დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული ინიციატივის მიღებას ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება. ამით ჩვენს ათასობით მოქალაქეს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ მათი საკუთრება გახდეს სამართლებრივი თვალსაზრისით სრულფასოვანი და უფლებრივად უნაკლო“, - აღნიშნა კახა კალაძემ.

1700561697

კონკურენციის სააგენტომ ავსტრიის და სერბეთის კონკურენციის უწყებებთან მემორანდუმები გააფორმა

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ურთიერთთანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით,  ავსტრიისა და სერბეთის კოლეგა უწყებებთან  მემორანდუმები გააფორმა.  მემორანდუმებს ხელი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ, ირაკლი ლექვინაძემ, ავსტრიის კონკურენციის ორგანოს გენერალურმა დირექტორმა, ნატალი ჰარსდორფ-ბორჩიმ და სერბეთის კონკურენციის დაცვის კომისიის საბჭოს წევრმა, ჩედომირ რადოიჩიჩიმ მოაწერეს. როგორც ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, მემორანდუმები  ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას ისახავს მიზნად. საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის თქმით, იმ ფონზე, როდესაც საქართველო აძლიერებს ევროპასთან ურთიერთობებს, ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო-ავსტრიასა და საქართველო- სერბეთს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ თბილისში მიმდინარე II საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გაფორმდა. კონფერენცია, რომელიც ხუთი მარეგულირებელი უწყების: კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს, ეროვნული ბანკის, სემეკის, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის და კომუნიკაციების კომისიის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა, 16 ნოემბერს გაიხსნა და 18 ნოემბერს დასრულდა.  კონფერენციის ფარგლებში - 300-ზე მეტი დელეგატი, 20-მდე ქვეყნის დელეგაცია და 10-მდე სხვადასხვა ქვეყნის კონკურენციის და მომხმარებლის სექტორში მომუშავე უწყების პირველი პირი, სამთავრობო და საპარლამენტო გუნდის წევრები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, საჯარო უწყებების, მარეგულირებელი ორგანოების, აკადემიური წრის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 2014 წლიდან - დღემდე, საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს სხვადსახვა ქყეყნის კონკურენციის უწყებასთან 24 საერთაშორისო მემომანდუმი აქვს გაფორმებული.

1700554613

ნანა ამისულაშვილი: გადახდისუუნარობის კანონი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უმნიშვნელვანესია

გზამკვლევი ეკონომიკურ რეფორმებშიროგორ მუშაობს საქართველოში გადახდისუუნარობის კანონი და რა მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს, ამ თემაზე „ბიზნესპარტნიორის“ პოდკასტში „გზამკვლევი ეკონომიკურ რეფორმებში“ ნანა ამისულაშვილმა ისაუბრა.როგორც ბიზნესის რეაბილიტაციისა და გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე აცხადებს, კანონი მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის და საზოგადოებისთვის, რადგან ადგენს ერთგვარ ორგანიზებულობას და ქცევის წესებს ბიზნესსა და მოქალაქეების ცხოვრებაში. „ჩვენ გვქონდა მანამდე რამდენიმე კანონი, თუმცა ეს ახალია და აღვნიშნავთ ხოლმე რომ ამან უნდა განავითაროს გადახდისუუნარობისგან გამოსვლის გადარჩენის კულტურა, რაც საკმაოდ მაღალ დონეზეა აყვანილი ევროპასა და ამერიკაში. გადახდისუუნარობის კანონში მნიშვნელოვანი საკითხია პრეზუმფცია, რისთვისაც რეალურად რეფორმა ჩატარდა. ჩვენ გვქონდა დასახული მიზნები, იდენტიფიცირებული საკითხები და ერთ-ერთი იყო კრედიტორისთვის შესაძლებლობის მიცემა, რომ ნადვილად დაეწყო პროცესი. ამასთან. როგორც კრედიტორს, ასევე მევალეს უნდა ქონდეს ხელმისაწვდომობა,"-აღნიშნავს ამისულაშვილი. მისივე თქმით, ბიზნესის გადმოსახედია გადარჩენა, რა დროსაც შესაძლოა კანონს არ მიჰყვეს და უფრო მეტი ვალი აიღოს, გარე პირები ამ დროს რას შვრებიან რა მექანიზმი აქვთ?! როგორც ამისულაშვილი აცხადებს, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოანი პრეზუმფციები.„მაგალითად, შეგვიძლია ვისაუბროთ სამშენებლო ბიზნესზე. კონკრეტულმა კომპანიამ დაარღვია ვალდებულებები, შეაჩერა მშენებლობა, რას აკეთებენ ამ დროს კრედიტორები, რა ბერკეტი აქვთ?! მივდივართ სასამართლომდე. ვითხოვ თანხის დაბრუნებას, თუმცა დროის გამო ფულის ღირებულება შემცირებულია და კრედიტორს არ აწყობს თანხის დაბრუნება, თუმცა, რომც აწყობდეს, დროში იმდენად  ჭიანურდება, რომ შესაძლოა სხვა ფინანსურ ვალდებულებებში ჩაიძიროს. ამიტომ ამ დროს კრედტორებისთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე პროექტის დასრულება, ამის სამართლებრივი მექანიზმია სწორედ რეაბილიტაციის რეჟიმი.“-აცხადებს, ნანა ამისულაშვილი.შეგახსენებთ, გადახდისუუნარობის რეფორმა USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ბიზნესის რეაბილიტაციის წილი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საერთო ჯამში გადახდისუუნარობის ახალი კანონითი კი 40-მდე კომპანიამ ისარგებლა.

info@bp.ge

+995595334912

გამოგვყევით